.

7.6.2021 VinPuls-messe (utsatt fra 2020)

.

Arrangementdetaljer


Om myndighetene letter på tiltakene, slik at det blir mulig å arrangere kulturarrangementer med minst 200 deltakere, blir årets Vår-VinPuls arrangert mandag 7. juni. De som hadde kjøpt billetter til messen som skulle vært i november 2020, har fortrinnsrett. Allerede kjøpte billetter gjelder altså til den nye messen.

Som vanlig stiller de største og beste norske vinimportørene med et bredt utvalg av sine viner til denne messen. Det vil si at det blir minst 300-400 forskjellige viner å velge blant, kanskje enda flere også.

I utgangspunktet tror vi at messen helst vil bli avviklet som en “sit ned-messe”, dvs at deltakerne må sitte ved smakebord og få vinene skjenket av utstillerne. Vi hadde denne ordningen på vinmessen som ble avviklet 1. september 2020, og vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger på at dette fungerte utmerket, og vel så det. Både utstillere og publikum var rimelig samstemt om dette.

Eventuelle ledige billetter (det var nesten utsolgt til messen i november), vil bli lagt ut for salg straks vi har en avklaring om det blir messe eller ikke 7. juni.

Del med flere