49 nye vinkelnere gir et løft for hele bransjen

I begynnelsen av neste uke feirer Norsk Sommelierutdannelse (NSU) uteksamineringen av årets kull i Oslo og Bergen, og med det er 49 nye sommelierer (vinkelnere) utdannet. Etter to intensive dager med eksamener i begynnelsen av november, markerer eksamensseremonien ikke bare en personlig prestasjon for de nye sommelierene, men også en gevinst for en bransje som sliter med mangel på kvalifisert personell.

Av Heine Johansen, publisert 28. november 2023

Serveringsnæringen, en viktig bærebjelke i den norske økonomien, står overfor en vedvarende utfordring i form av mangel på fagfolk. Bransjeorganisasjonen NHO Reiseliv melder at dette problemet har hindret veksten og utviklingen av mange selskaper blant deres medlemmer, der rundt halvparten av bedriftene sliter med å finne tilstrekkelig kvalifisert personale. Etter år med pandemi og økonomiske utfordringer er det enda viktigere for bransjen å bygge ny kompetanse for fremtiden.

Møtt med entusiasmen av næringen

Ken Engebretsen er daglig leder for Norsk Sommelierutdannelse. Han sier at den nylige eksamensfeiringen har blitt møtt med entusiasme fra serveringsnæringen. Arrangementet symboliserer ikke bare dedikasjonen og det harde arbeidet til de nyutdannede, men adresserer også et kritisk behov for kvalifisert personale i en bransje som trives best på enestående kundeservice og ekspertise.

-Det å dele ut diplomer til nye sommelierer er kanskje det aller gøyeste jeg gjør i løpet av et år. De har stått på, gått gjennom et hardt løp og lykkes i målet de satt seg for et år siden. Deres prestasjoner er et løft for hele bransjen, sier Ken Engebretsen.

Samtidig ser Engebretsen utfordringer i horisonten for serveringsnæringen:

-Vi vet jo at dette med at få har fagutdanning er en stor utfordring i bransjen – og det er et problem som bare kommer til fortsette. World Travel and Tourism Council forventer at veksten innen reiseliv vil være dobbelt så høy årlig i Europa, som i økonomien for øvrig. Vi vet at det ikke bare er i Norge det mangler folk. Der vi før i stor grad har kunne betale oss ut av bemanningsutfordringer med å importere arbeidskraft, ser vi nå at de som før kom for å jobbe i restaurantene, oftere og oftere nå blir i eget land, sier Engebretsen.

Ken Engebretsen er leder av Norsk Sommelier Utdannelse som har utdannet vinkelnere i Norge i tyve år. Foto: NSU
Er godt rustet for å bidra meningsfullt

Sommelierens rolle strekker seg utover bare å anbefale viner; den omfatter en dyp forståelse av gastronomi, drikkeparinger og kundepreferanser. Den strenge to-dagers eksamensprosessen som de nyutdannede vinkelnerne har gjennomgått, reflekterer de høye standardene satt av Norsk Sommelierutdannelse, og sikrer at de som lykkes er godt rustet til å bidra meningsfullt til serveringsnæringen.

Vi ønsker at sommelierene vi utdanner skal gi direkte og positi-ve bidrag i bedriftene de inngår i – enten det handler om kunnskapsdeling, innkjøp, service eller ledelse. Derfor har vi gjennom hele studiet en praktisk tilnærming til arbeidet i serveringsnæringen, i vår undervisning, sier Engebretsen.

Norsk Sommelierutdannelse har utdannet sommelierer i Norge i over 20 år. Ved å produsere en jevn strøm av dyktige sommelierer spiller utdanningsprogrammet en avgjørende rolle i å forme banen til landets kulinariske landskap.

Rivende utvikling krever mer enn før

-Det er jo klart, det har vært en rivende utvikling siden vi begynte med NSU for 20 år siden, sier Engebretsen. –Blant toppene er det jo bare de siste årene at vi har sett michelinstjerner utenfor Oslo. Nå har alle de største byene i Norge restauranter med stjerner. Samtidig blir restaurantene generelt gfjenstand for høyere og høyere forventninger, både fra de som driver stedene selv og fra publikum. Vi ser mindre og mindre halvfabrikata og ferdigløsninger. Det er klart at da må servicen også følge med. Det krever noe mer å drive restaurant i dag enn hva det gjorde for 20 år siden, sier Ken Engebretsen.

Allerede i januar er det duket for et nytt år med sommelierstudier, både i Trondheim, Oslo og Bergen. Han tror sommelierutdanningen kan være en nøkkel til å skape et kompetanseløft i bransjen. Engebretsen har derfor en klar oppfordring til landets serveringssteder:

-Mange av de flinke folkene forsvant fra bransjen under pandemien. Når dere satser på medarbeiderne deres så blir de. I et marked hvor det er vanskelig å finne flinke folk, så er det en god investering å sende de man har på videreutdanning. Det er bra både for din restaurant og for bransjen, avslutter Engebretsen.