Blir fransk vin-ambassadør

Han har høstet premier, heder og ære som bartender, restaurantgründer og forkjemper for restaurantnæringen. Nå blir Roar Hildonen også «fransk» vin-ambassadør. 3. november kommer en stor delegasjon av vinprodusenter og offisielle representanter fra Bordeaux til Trondheim og Erkebispegården for å tildele Roar Hildonen tittelen ambassadør for Jurade de Saint-Emilion de Norvège. Utdelingen markeres med en større festmiddag med hele tolv ulike slottsviner fra Saint-Emilion i Bordeaux, der eierne selv er til stede.

Av Ulf Dalheim, publisert 24. oktober 2022

Etter utnevnelsen 3. november vil Roar Hildonen være Nordens første (og hittil eneste) ambassadør for vinene fra Saint-Emilion i Bordeaux. Jurade de Saint-Emilion har fra før ti ambassader, eller kansellierer («chancelliers»), rundt om i verden.

-Dette har vært en lang prosess frem til at jeg ble spurt om å bli ambassadør for Jurade de Saint-Emilion. Det startet med et besøk hos Château Coutet, som er medlem av foreningen, for fem-seks år siden. Far og sønn der er ivrige jegere, og det endte med at de, i stedet for å jakte på trost (!) i Bordeaux, ble invitert på tiurjakt i Norge. Så ballet det etter hvert på seg, og jeg ble spurt om å komme ned å være med da Adrien David-Beaulieu selv skulle bli tatt opp som medlem av foreningen. Så ble jeg invitert ned igjen for å møte styret i Jurade de Saint-Emilion, og styrelederen kom senere til Trondheim for å «sjekke ut» min bakgrunn og selv se hva Trondheim sto for. Jeg ordnet møte med byens franske konsul, Berit Rian, leder av Næringsforeningen i Trøndelag. Så vi fikk gitt et godt bilde av byen, næringslivet og mat- og drikkekulturen her, forteller Roar Hildonen.

Første ambassade for Saint-Emilion i Norden

Styret i Jurade de Saint-Emilion bestemte seg deretter raskt for at Trondheim skulle bli første «chancelliere», ambassade, for Saint-Emilion i Norden. Med Roar Hildonen som kansler, eller mer korrekt i dag, ambassadør. Med seg får han et styre bestående av åtte personer, mest mat- og vinfolk, fra Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger og Oslo. Vedtaket om at han skulle bli første ambassadør i Norden kom i januar 2020. Så kom covid-pandemien, og det meste ble satt på vent. Først nå i november 2022 skjer altså innsettelsen.

-Jeg er veldig beæret over å bli tilbudt dette vervet. Det er på en måte en «once in a lifetime»-opplevelse, sier Roar Hildonen.

-Hva innebærer det å være ambassadør for Jurade de Saint-Emilion?

-At jeg skal jobbe med å fremme kunnskap og forståelse om dette området, vise hvor stort mangfold av vinhus og viner som finnes der. I Saint-Emilion er det svært mange små, familieeide vinslott. Gjennomsnittet på eiendommene er ikke mer enn 33 hektar, og mange av dem er ikke representert av negocianter. Ambassaden i Trondheim, som jeg skal lede, vil hvert år få tilsendt viner fra produsenter i Saint-Emilion, viner vi skal bruke for å markedsføre dette spennende vinområdet, svarer Roar Hildonen.

Broderskap stiftet allerede i 1199

Medlemmer av Jurade de Saint-Emilion under en av sine offisielle seremonier. Foto: Les Vins de Saint-Emilion

Under innsettelsesseremonien i Erkebispegården blir Roar Hildonen ikledd den røde kappen som alle medlemmene av Jurade de Saint-Emilion bærer ved høytidelige anledninger. Styret han får med seg blir ved innvelgelsen overlevert et bånd som de skal bære når de representerer ambassaden.

Jurade de Saint-Emilion er et broderskap som ble stiftet alt i 1199, etter at kong Johan uten land hadde undertegnet et dokument som ga produsentene i Saint-Emilion både rett og ansvar for at produksjon og fremstilling av «fine wines» fra området fulgte visse regler. Broderskapet skulle dessuten iverksette strenge tiltak for å hindre juks og misbruk, samt steppe inn og sørge for å makulere all vin som ikke levde opp til kvalitetskravene som var satt.

Broderskapet ble oppløst under den franske revolusjonen, men ble vekket til live igjen i 1948, og er i dag mer aktivt enn noen gang. Det har 130 medlemmer, i hovedsak vinprodusenter, og ifører seg røde og hvite kapper og hatter når de møtes eller representerer Saint-Emilion i utlandet.

Motto: Alltid lojal til Saint-Emilion

Jurade de Saint-Emilion har opprettet ti såkalte «chancelliers» over hele verden. Et kansellier er en slags lokal administrasjon for det offisielle Jurade de Saint-Emilion, hvor leder blir en ambassadør og dessuten har med seg et eget lokalt styre. Mottoet for broderskapet er «Alltid lojal til Saint-Emilion». Våpenskjoldet de fikk an Kong Johan uten land i 1199 bærer derfor inskripsjonen Sigillum Com Si Emiliani.

Utnevnelsen av Roar Hildonen til vinambassadør skjer under en stilfull seremoni i Erkebispegården torsdag 3. november. Den etterfølges av en fem-retters middag i Herresalen, hvor det serveres tolv forskjellige viner fra slott/produsenter i Saint Emilion. Alle disse er representert personlig med utsendinger, både eiere og vinmakere. Ni av dem er utpekt som offisielle representanter for Jurade de Saint-Emilion og har ansvar for å gjennomføre seremonien og ambassadørutnevnelsen.

Sterk rekke av produsenter representert

Dette er de franske tilreisende i forbindelse med utnevnelsen og festmiddagen:

Paul-Arthur Bardet, Château Franc Le Maine, Saint-Emilion Grand Cru
Xavier David-Beaulieu, Château Coutet, Saint-Emilion Grand Cru
Hubert de Bouard, Château Angelus, Saint-Emilion Grand Cru
Jean-François Galhaud, Château Moulin Galhaud, Saint-Emilion Grand Cru
Vincent Lignac, Château Guadet, Saint-Emilion Grand Cru Classé
Marc Milhade, Château Boutisse, Saint-Emilion Grand Cru Classé
Yann Schÿler, Maison Schröder & Schÿler
Olivier Sulzer, Château La Bonnelle, Saint-Emilion Grand Cru
Franck Binard, Conseil des Vins de Saint-Emilion
Adrien and Valérie David-Beaulieu – Château Coutet

I tillegg til de offisielle representantene og det norske styret for den nyopprettede ambassaden, har To Rom og Kjøkken også lagt ut et begrenset antall publikumsbilletter til «ambassade-middagen».