Håper på “normale” vinkelnerkurs i 2022

I løpet av 20 år har Norsk Sommelierutdannelse (NSU) sørget for at kunnskapsnivået på servitører og vinkelnere på norske restauranter har tatt et stort steg oppover. Grovt regnet er det i løpet av disse årene i overkant av 600 studenter som har bestått sommelier-eksamen etter studier i Oslo, Trondheim, Bergen og nå senest i Ålesund. Nå planlegges kursene for 2022.

Av Ulf Dalheim, publisert 8. september 2021

-I 2022 er vi i endelig tilbake i Trondheim med sommelierstudiet, i tillegg til i Oslo. Det er også bekreftet at vi igjen skal være på Britannia hotell, noe vi gleder oss stort til. Flotte rammer er neppe skadelig for læringsutbyttet. Vi har allerede mange påmeldte, og flere restauranter har holdt av plasser, så det ser ut til at også denne studierunden blir ettertraktet, sier Isabella Tozzi i NSU som i likhet med bl.a Kulinarisk Akademi og Beverage Academy utdanner vinkelnere i Norge.

Studiet i Trondheim har oppstart 10. januar 2022, og går over totalt 38 mandager. Vårsemesteret avsluttes i juni med en tentamen som studentene får en tilbakemelding på, slik at man vet hvordan man ligger an midtveis i studiet.

Isabella Tozzi i Norsk Sommelierutdannelse (NSU).

-På sommeren har vi fem ukers studieopphold hvor studentene blir bedt om å fokusere på å repetere det vi har vært igjennom, slik at man stiller best mulig forberedt til høstsemesteret, hvor vi fordyper oss i de viktigste temaene. Sommelierstudiet fokuserer på teori, smaking og praksis, samt mat og vin i kombinasjon. Målet for NSU er at våre studenter skal få god forståelse og innsikt i alle typer drikkevarer, samt praktiske elementer rundt det drikkefaglige. Studiet avsluttes med eksamen i starten av november, slik at man er ferdig i god tid før julebordsesongen setter i gang. Det vil også bli gjennomført en (ikke obligatorisk) studietur på vårparten, som vil skape minner for livet og bidra til økt læring og forståelse av faget, forteller Isabella. 

-Hvem kan delta, og hva kreves av forkunnskaper for å ta dette studiet?

-Det kreves ikke forkunnskaper for å begynne på studiet, men egeninnsats må tilpasses den enkeltes behov for læring. Vi ser at hovedvekten av de som melder seg på er folk som jobber med vin i det daglige, i restauranter og på hotellet. Men vi har også deltakere som enten er veldig interessert i vin på fritiden, eller som driver virksomheter hvor det serveres vin.

-Hvordan vet man at dette er noe man bør delta på?

-Er man usikker på om sommelierstudiet er noe for seg, arrangerer vi også et 4-dagers “Grunnkurs Vin” i oktober. Det gjennomføres også på Britannia hotell, eller man kan ta det online hvor man får småflasker tilsendt hjem. Dette er et intensivkurs hvor man lærer mye på kort tid. For mange holder denne kunnskapen til å føle seg tryggere i sin jobbhverdag, mens andre får blod på tann og ønsker å melde seg på sommelierstudiet for videre læring. Grunnkurset vil uansett ikke være bortkastet, men derimot gi deg et ekstra godt grunnlag for oppstart av sommelierstudiet. Hvert år har vi rundt 100 deltakere på grunnkurset.

-Har dere klart å gjennomføre vanlig kursvirksomhet under koronapandemien?

-Man kan trygt si at både 2020 og 2021 har bydd på noen utfordringer. Men vi har klart oss fint, hvor vi har vekslet mellom klasseroms- og onlineundervising i perioder hvor det ikke har vært mulig med oppmøte. Mange har trivdes med å få smake vin fra egen stue, eller fra hyttekontoret, samtidig som vi i NSU har høstet gode erfaringer når det kommer til webundervising. Vi gleder oss likevel til et mer normalisert år fra 2022, hvor vi forhåpentligvis ikke trenger å omstille oss fra uke til uke, avslutter Isabella Tozzi.