Derfor er ikke alle vinene på Vinmonopolet blitt billigere i dag

Avgiftsreduksjonene som ble vedtatt i Stortinget tidligere i høst har ikke automatisk gitt deg billigere varer på Vinmonopolet. En oversikt VinPuls har laget viser at over 70 prosent av 24 300 varelinjer (produkter) på Polet enten vil gå opp i pris eller ha uendret pris fra nyttår. I underkant av 30 prosent har prisreduksjon.

Av Ulf Dalheim, publisert 2. januar 2020

42,6 prosent av produktene på Vinmonopolet har prisøkning fra nyttår, 29,2 prosent beholder samme pris, mens kun 28,2 prosent av varene har prisnedgang. Men det kan godt være at du likevel finner noen av dine favorittvin til redusert pris i dag, for flere av importørene har forsøkt å sette ned prisen på basisproduktene.

Prisjusteringer tre ganger i året

Kategorisjef Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet sier dette om prisjusteringene per 1. januar 2021:

Kategorisjef Trond Erling Pettersen i Vinmonopolet.

-Tre ganger i året kan grossister som leverer til Vinmonopolet endre salgsprisen på sine produkter: 1. januar, 1. mai og 1. september. Av totalt 24 300 produkter velger grossistene å endre prisen på 17 706 produkter 1. januar 2021. Noen produkter øker i pris, andre går ned. Tallet på produkter som endrer pris i januar er normalt høyere enn ellers i året, grunnet avgiftsendringene som alltid inntrer ved nyttår.  Prosentandelen som går hhv. opp og ned i pris er på samme nivå som i fjor på samme tid.

-Avgiftene på svakvin, sterkvin og øl har gått ned 6,8% i forhold til 2020-avgifter, noe som er 10% ned fra det opprinnelige budsjettforslaget. Avgiftene på brennevin har økt med 3,4% i forhold til 2020-avgiftene. Samtidig har valutakurser og andre faktorer som påvirker prisen grossistene velger å sette på sine produkter, endret seg i motsatt retning i løpet av «pandemiåret» 2020. Euroen lå eksempelvis under 10 kroner da året startet og har økt til nærmere 11 kroner i løpet av 2020, påpeker Pettersen.

Kun vin og øl har avgiftsreduksjon

VinPuls har spurt generalsekretær Ingunn Nordheim i Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) om en kommentar til at kun 28,2 prosent av produktene på Vinmonopolet går ned i pris fra 1. januar 2021:

-Det er uansett viktig å huske på at det kun er avgiftene på vin og øl som har fått en reduksjon, og den er ikke på 10 %, men på 6,8 %. Det blir litt feil dersom man tror at prisene «flatt» skal ned pga avgiftsreduksjonen, fordi det er mange faktorer som påvirker utsalgsprisen, og dermed kan bidra til at priser går opp på tross av en beskjeden avgiftsreduksjon. Ved årsskiftet skjer det også justeringer både av andre avgifter, prisøkninger på logistikk, råvarer etc. samt ikke minst økninger fra produsenter ute i verden, sier Nordheim.

Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinleverandørenes forening. Foto: Moment

-Hvilke forhold har påvirket prissetting denne gangen, og har det vært diskutert blant VBF-medlemmene hvordan man skulle ta avgiftsreduksjonen?

-Det er helt sikkert store variasjoner med hensyn til hvordan den enkelte har måttet beregne prisene, men det viktigste er å se på basis- og volumvarer, og her går flere ned i pris eller ikke endrer pris (dvs. dermed går ned). VBF har vært opptatt av å formidle at avgiftsreduksjonen på 6,8 % bør hensyntas ved prissetting. Jeg tror at mange av medlemmene har vært seg dette bevisst, og i tillegg holdt igjen på annen eventuell økning. Men VBF har ikke innsikt i den enkeltes kalkyle og beveggrunner for prissetting, svarer generalsekretær i VBF, Ingunn Nordheim.

VBF ba medlemmene senke prisene

Pål Atle Skjervengen, administrerende direktør i Palmer Group, som er medlem av VBF, sier dette om de prisfunn VinPuls har gjort:

Pål Atle Skjervengen, Palmer Group: Foto: UD

-Det er korrekt at VBF har bedt medlemsbedriftene om å la avgiftslettelsene i størst mulig grad komme forbrukerne til gode. Jeg er overrasket over ditt funn, men det kan kanskje henge sammen med at brennevin har fått en avgiftsøkning på 3,5%. En annen mulig forklaring kan være at ulik valutasikring, økte innkjøpspriser fra produsenter og indeksregulerte logistikkostnader i mange tilfeller har spist opp effekten av avgiftsreduksjonen på vin. Vi må huske at lettelsen ikke er 10%, fordi budsjettforliket tar utgangspunkt i regjeringens forslag om en økning på 3,5% også på vin og øl, sier Skjervengen. 

Viktig å sette ned prisen på basisvarer

Petter Wulff, bransjeveteran og daglig leder i Norwegian Beverage Group, har følgende kommentar til bransjens prisjusteringer ved nyttårsskiftet:

Petter Wulff, Norwegian Beverage Group.
Foto fra Facebook

-Vi tenkte å sette opp prisene med ca 5 kr pr flaske fra 1. januar basert på varslet 3,5% avgiftsøkning, 1,7% frakt og distribusjon, samt det faktum at stort sett alle produsenter setter opp prisene litt. Men, så kom 6,5% alkoavgiftsreduksjon. Da måtte vi rekalkulere og har satt ned prisene med fem kroner på 95% av våre viner i basisutvalget og vi beholder prisen på ca 50% av BU-varene. Viktigst for oss var å sette ned prisen på basisprodukter, det folk flest handler, slik at vi derfor lar reduksjonen komme den vanlige forbruker til gode.

-Hvordan slår dette ut for dere økonomisk?

-Det betyr i praksis at vi egentlig har en marginreduksjon også i forhold til det som var målsetningen, men vi mener det er viktig å sette priser ned når politikerne forsøker å redusere gapet til Sverige noe. Jeg forventer dessverre at det slett ikke er alle som gjør dette, svarer Petter Wulff, som også tilføyer: Noen viner setter vi ned enda mer, bare for å vise at vi får til noe med pris om alle bidrar, også hjulpet av sterkere NOK.