Fikk kvinneforum til Norge

Credo-eier Heidi Bjerkan har fått oppgaven med å arrangere et av de største internasjonale forum for kvinner innen mat og gastronomi, Parabere Forum, i 2019.

Heidi var med på etableringen av Parabere Forum i Barcelona 2015, og har siden vært en viktig stemme og deltaker, med foredrag på konferansen både i fjor og i år.

Slagordet for forumet er: “Improving gastronomy with women’s vision”.

Mandag 5. mars ble årets Parabere Forum avsluttet i Malmø. Der ble det gjort kjent at søknaden fra Heidi Bjerkan om å arrangere Parabere Forum 2019, 3.og 4. mars i Oslo, var akseptert.

Parabere Forum er en uavhengig internasjonal plattform med kvinners synspunkter og stemmer på viktige tema om mat.
Parabere Forum forplikter seg til å forbedre og utvikle:
– gastronomi, mat, ernæring og landbruk ved å påvirke ledere i næringsliv og akademia.

Les mer på deres hjemmeside:
http://parabereforum.com/