Økt kunnskap om vin

Vinkunnskapen blant norske servitører har tatt kvantesteg fremover de siste årene. Det skyldes først og fremst at mange servitører selv tar grep for å bli dyktigere, blant annet ved å gjennomføre sommelierutdannelse. Det må de, for også gjestene vet mer og mer.

Norsk Sommelier Utdannelse (NSU) har nå 38 elever i Oslo og 17 i Trondheim som skal opp til eksamen i november. Samtidig inviteres det til Grunnkurs Vin over fire dager i Oslo, Bergen og Trondheim.

Det er flere aktører på banen når det kommer til sommelierutdannelse i Norge. Norsk Sommelier Utdannelse ble startet av Ken Engebretsen og Dan Lystad tilbake i 2002, og utdanner årlig rundt 100 personer. De fleste er tilknyttet Horeca-bransjen (hotell- og restaurant), men også andre spesielt vininteresserte har tatt utdannelsen.

-I september lanserer vi også ny nettside og helt ny profil. Med dette kommer også nye spennende kurs for 2021. Vi har i flere år hatt god suksess med Grunnkurs Vin over fire dager. Nå inviterer vi også til et «Intro til vin»-kurs på en dag og et utvidet kurs på tolv dager som blir et slags mellomnivå. Online-kurs er også noe vi har god erfaring med, da vi måtte legge om sommelierstudiet til webundervisning da koronapandemien inntraff. Dette gjorde at vi lærte ye på kort tid, og nå er klare til å lansere Grunnkurs Vin som online-versjon i 2021. Dermed kan de som ikke bor i eller kan pendle til de store byene lettere får muligheten til å utdanne seg innenfor vin, sier Isabella Tozzi i NSU.

I 2021 kjører Norsk Sommelier Utdannelser for første gang vinkelnerstudie i tre byer parallelt, Oslo, Bergen og Trondheim.

Fra ett av kursene som Norsk Sommelier Utdannelse har gjennomført for servitører og vinkelnere i hotel-. og restaurantbransjen. Foto: NSU

Kursene som NSU nå tilbyr er:

«Intro dagskurs» (nyhet) – for bransjekurs og private. Passer utmerket for den som lurer på om de skal utdanne seg videre innen vin.

«Fire dagers grunnkurs» er primært for hotell- og restaurantbransjen eller andre som jobber med vin til daglig, som for eksempel ansatte ved Vinmonopolet eller hos importører.

«Mellomnivå» (tolvdagerskurs) er et nytt kurs for samme målgruppe som grunnkurset, men med mer fokus på de mest klassiske vinlandene, praktiske fag og mat og vin. Avsluttes med 1-dagseksamen, teori og blindsmaking.

«Sommelierstudie» over 38 dager. Dette er NSUs primære studie, som gir tittelen Sommelier. Studiet passer for de som jobber på gulvet og ønsker faglig påfyll, for de som ønsker å videreutvikle seg og ta lederansvar eller for de som ønsker å formalisere sin drikkefaglige kompetanse og interesse.

«Online grunnkurs» (nyhet) er et kurs for de som ikke kan reise til de store byene på vinkurs. Det er etter hvert blitt så mange gode restauranter fra sør til nord i landet som ønsker seg et bedre tilbud utdannelse innen vin. Dette kurset gir konsentrert, god opplæring.