Polet har valgt seg onsdag

Etter gode erfaringer med onsdag som lanseringsdag for nyhetslanseringene i mai, juli og september 2021 har Vinmonopolet nå besluttet at onsdag blir fast lanseringsdag også fremover. Dermed unngår man at folk på jakt etter nylanseringene må slåss med “vanlig” helgehandlende.

Av Ulf Dalheim, publisert 9. september 2021

I april i år besluttet Vinmonopolet å fremskynde mailanseringen til onsdag 5. mai, blant annet for å begrense utfordringer som følge av få salgsdager og forventede salgstopper den påfølgende uken. Dette fungerte så bra at det i juni ble besluttet at ordningen med lansering på onsdager i stedet for fredager skulle gjelde ut 2021.

Da ble det også sagt at en ny vurdering skulle gjøres når Vinmonopolet hadde gjort flere erfaringer. Ifølge Vinmonopolet viser tilbakemeldinger fra butikker, presse, grossister og kunder at den nye løsningen fungerer bra, og det er derfor besluttet at den gjøres permanent.

LANSERINGSKALENDER FOR 2021 OG 2022

  • 3. november: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget
  • 12. januar: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget
  • 2. mars: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget
  • 4. mai: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget
  • 6. juli: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget
  • 7. september: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget
  • 2. november: Basis-, parti-, test-, bestillings- og tilleggsutvalget