Polet tror ikke på bare “La dolce vita”

Det siste året er det avslørt at migrantarbeidere brukes under svært dårlige arbeidsforhold av italienske vinprodusenter. Nå setter Vinmonopolet i gang en «aksjon» for å kunne være sikker på at viner som lanseres i Norge ikke kommer fra produsenter som utnytter sine arbeidere. I 2022 krever Vinmonopolet en ekstra bekreftelse på anstendige arbeidsforhold fra italienske vinprodusenter. Dette skjer samtidig som en rekke viner fra Piemonte er blant nyhetene som kommer i butikkene onsdag 2. mars.

Av Ulf Dalheim, publisert 22. februar 2022

-Italia er dessverre ikke bare «dolce vita» (det søte liv). Det er ikke nødvendigvis slik at italienske gårdsbruk drives av en familie der de dyrker og høster inn druene selv. Familier som driver gårder i Italia blir stadig mer avhengige av sesongarbeidere. Det kan være migrantarbeidere på midlertidige kontrakter. De leies gjerne inn for kortere perioder gjennom en tredjepart. Denne sårbare gruppen har utsatt risiko for tvunget arbeid, lav lønn og usikre kontrakter, heter det i en pressemelding fra Vinmonopolet.

I en rapport fra den internasjonale organisasjonen Oxfam, publisert i september 2021, går det frem at det er risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder nettopp i vinindustrien i Italia. Rapporten baserer seg bl.a. på intervjuer med arbeidere i fire viktige vinregioner i Italia: Piemonte, Toscana, Puglia og Sicilia.

Flere tiltak iverksatt

Vinmonopolet opplyser nå at de har satt i gang flere tiltak for å sikre anstendige arbeidsforhold i Italia. Vinmonopolet har en «Code of Conduct» (krav som stilles til grossister og importører). I spesifikasjonene for innkjøp av vin fra Italia, krever man nå en ytterligere bekreftelse på at disse forholdene er i orden.

Italia er for tiden nordmenns foretrukne vinland. I fjor plukket kundene i Vinmonopolets butikker med seg mer enn 27 millioner liter italiensk vin. Svært mange av bestselgerne kommer fra nettopp Italia. Hele en av tre flasker rødvin solgt på Polet i 2021 var italienske.

-For alle viner fra Italia som lanseres i basis- og partiutvalget i mars 2022, og gjennom hele dette året, har vi krevd en bekreftelse fra produsenten på at de sikrer ansvarlig rekruttering og anstendige arbeidsforhold i alle ledd. Målet er å bidra til å sette temaet på dagorden i Italia. Kravene vil bli fulgt opp gjennom et eget program etter at produktene er lansert, opplyses det fra Vinmonopolet.

Stadig flere vingårder i Italia benytter seg av migrantarbeidere leid inn gjennom en tredjepart. En rapport fra Oxfam slår fast at det er risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidslivsstandarder i vinindustrien i Italia. Illustrasjonsfoto: UD

Vil ha med importørene i arbeidet

Men Vinmonopolet sier rett ut at dette ikke er en jobb som de kan gjøre alene. Med så mange produkter og produsenter i sortimentet, må man ha med importørene i oppfølgingsarbeidet og få dem til å ta ansvar for sine respektive produsenter og deres leverandørkjeder.

I 2021 har Vinmonopolet forsøkt å støtte importørene med kunnskap, veiledning og konkrete oppfølgingsverktøy. I januar 2022 gjennomførte mer enn 40 importører kurs innenfor forebygging av tvunget arbeid.

Gjennom et samarbeid med den britiske organisasjonen Stronger Together rulles det nå ut et skreddersydd kursopplegg i Italia hvor vi søker å bevisstgjøre produsentene på deres ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og forhindre utnyttelse av sårbare grupper, gjennom fokus på ansvarlig rekruttering av arbeidskraft. For produsentene av de åtte bestselgende produktene i Piemonte, Toscana, Puglia og Sicilia blir kurset del av et mer omfattende oppfølgingsprogram.

-Som et supplement til de ordinære revisjonene, tar vi i disse dager i bruk et forholdsvis nytt verktøy i Italia: Direct Workers Reporting, der arbeidere intervjues anonymt via telefon. Vinmonopolet har utarbeidet 20 spørsmål som handler om arbeidernes rettigheter og arbeidsforhold. Svarene gir vinprodusentene kunnskap om arbeidsvilkår i deres verdikjede, og ikke minst gir det oss verdifull innsikt vi vil bruke videre i oppfølgingsarbeidet i Italia, opplyser seniorrådgiver bærekraft i Vinmonopolet, Sasha-Monique Elvik.