Samler vininteresserte

Restaurantsjef og sommelier Stian B Olsen ved Fagn har tatt initiativ til en faglig samling for vinkelnere og vininteresserte i Trondheim. Første smaking er søndag 7.januar kl. 15.00 på Fagn.

Tanken bak tiltaket er å samle vinfolk i Trondheim, og da spesielt de som jobber med dette, for å utveksle kunnskap og erfaring. Ønsket er å knytte sammen miljøet slik at man kan lære av hverandre, og underveis øke hver enkelts kunnskap og kompetanse.

På den første samlingen skal man smake gode viner og prate om vin. Det vil bli satt opp en blindsmaking og en liten teoritest.
Og vertskapet stiller også med en vin-kahoot for moros skyld.

Stian B. Olsen/Fagn vil stille med viner til blindsmakingen, men bidrag mottas gjerne om det er noen som har noe spennende på lur.

Og de som ønsker å bli med, går ut og spiser litt godt etterpå (egen påmelding, da det må bookes bord).

Meld dere på enten på Trondheim Sommelier Teams Facebook-side (Vinfaglig samling på Fagn) eller send en mail til: restaurantsjef@fagn.no med info om hvem som kommer og hvilken bedrift/organisasjon man kommer fra.
(Dette for å vite hva og hvor mye som skal åpnes til blindsmakingen).