Trondheim får ny polbutikk

Vinmonopolets styre vedtok torsdag fire nye steder for butikketablering. Ett av disse er Strindheim/Leangen i Trondheim, som fører til at byen får hele ni polbutikker. Vinmonopolet har i tillegg tidligere vedtatt syv andre steder for nyetableringer, hvorav trolig minst tre lar seg åpne i 2022.

Av Ulf Dalheim, publisert 11. november 2021

Vinmonopolet ønsker å åpne de fire nye butikkene som ble vedtatt torsdag i løpet av 2022, forutsatt at de finner egnede lokaler i den enkelte kommune, skriver Vinmonopolet i en pressemelding. Der heter det at Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De fire nye butikkene vil bli lokalisert i:

Ranemsletta i Overhalla i Trøndelag
Strindheim/Leangen i Trondheim i Trøndelag
Bjørkheim i Samnanger i Vestland
Gimsøy i Skien i Vestfold og Telemark

De syv butikkene vedtatt tidligere vil bli lokalisert i:

Alti Futura Senter i Kristiansund, åpner mars 2022
Noresund i Krødsherad i Viken, åpner trolig i april 2022
Tasta Senter i Stavanger, åpner våren 2022
Oslo, Sand i Nord-Odal i Innlandet, Bergen og Råde i Viken er også tildelt pol, men i disse fire kommunene leter Polet fortsatt etter relevante lokaler, og en åpning i 2023 virker dermed mer realistisk for disse tre kommunene.

Over 200 nye pol på 20 år

-Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, når blant annet bosettingsmønster, turisme og handel på stedet tilsier det. At alle butikker skal dekke egne kostnader vil gjelde som før. Det er stadig mer krevende å finne steder for lønnsom etablering av nye butikker. Derfor er vi godt fornøyd med at Styret kunne vedta fire nye steder som vi håper å åpne raskest mulig neste år. Disse etableringene vil bidra til å bedre tilgjengeligheten i distriktene ytterligere, sier kjededirektør Linda Frid Andresen.

Etablering av de nye butikkene er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning og kravet til lønnsom drift av butikkene. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

Detaljhandel, antall millioner kroner i omsetning og hvilke bransjer som er representert på kommunens største tettsted.

Må dekke egne kostnader

Andre faktorer som påvirker aktiviteten på stedet (arbeidsplasser, tjenestetilbud, turisme, forbipasserende, etc.): Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen, avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk, at nyetableringen dekker sine egne kostnader.

Alle butikkene som foreslås etablert i 2022 vil dekke egne kostnader.

-Av hensyn til både Vinmonopolets alkoholpolitiske legitimitet og fremtidige soliditet er det riktig å prioritere økonomisk trygge etableringer, sier Andresen.

Om Overhalla, Samnanger, Trondheim og Skien

Overhalla i Trøndelag er en tradisjonsrik landbruks-, skogbruks- og fiskerikommune som i dag står på flere ben; særlig innen industri og lakseturisme. Kommunesenteret Ranemsletta utvikles stadig og har et levende handelsmiljø med en imponerende bredde i tilbudet.

Bjørkheim i Samnanger i Vestland ligger drøyt 40 km øst for Bergen, på vei mot Hardanger og hyttefeltet på Kvamskogen. Bjørkheim er det naturlige handelsstedet for Samnangers innbyggere og de nærmere 6000 bilistene som daglig passerer stedet. Bjørkheim utvikles raskt og er derfor et naturlig etableringssted for Vinmonopolet.

Området Strindheim/Leangen i Trondheim er i dag gjenstand for massiv utbygging, en bydelsutvikling som i norsk sammenheng trolig bare kan sammenlignes med Bjørvika i Oslo og Fornebu i Bærum. Ikke bare er det mange innbyggere og mye handel i området, her finnes også pulserende knutepunkt.

Området Gimsøy i Skien ligger noen kilometer sør for sentrum og vil være en naturlig plassering av Vinmonopolets butikk nummer 2 i kommunen. Området ligger sentralt i Grenland, har god infrastruktur, mange innbyggere og mye handel.

Har 339 butikker i drift

Ved utgangen av 2021 har Vinmonopolet 339 butikker i drift, 346 butikker inkludert de syv som ennå ikke er åpnet. 94,8 prosent av befolkningen bor i kommuner med eget Vinmonopol, mens 97,8 prosent av befolkningen bor i en kommune med pol eller nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Vinmonopolet har nettbutikk (www.vinmonopolet.no), app og kundesenter (tlf. 22 01 50 00) for bestilling av varer. Disse kanalene skal først og fremst ivareta bestillinger fra områder uten tilfredsstillende butikkdekning.