Valentinlyst størst i Trøndelag

Vinmonopolets butikk på Valentinlyst i Trondheim er fortsatt den med størst omsetning av Polets mange utsalg i Trøndelag.

Men Valentinlyst hadde tross sin posisjon en nedgang i omsetningen i årets fire første måneder på 0,8 prosent. Nedgang hadde også de utsalgene som kommer nærmest Valentinlyst i omsetning, som Lade (-1,2%), City Syd (-1,5%), Nedre Elvehavn (-0,2) og Bankkvartalet (-5,6%).

Byhaven (+3,6%), Byåsen (+4,5%) og Heimdal (+6,7%) hadde alle økende omsetning i første kvartal, sammenlignet med fjoråret. Størst utenfor Trondheim er Vinmonopoølets butikk på Steinkjer, som også har positive salgstall, pluss 0,5 prosent sammenlignet med fjoråret.

Her er salgstallene (solgte liter) for de fire første månedene av 2019.

Polets butikker i Trondheim  
Volum solgte liter 1.kvartal 2019  
Valentinlyst209 889(-0,8%)
Lade173 901(-1,2%)
City Syd155 023(-1,5%)
Nedre Elvehavn117 620(-0,2%)
Bankkvartalet106 145(-5,6%)
Byhaven100 911(+3,6%)
Byåsen99 067(+4,5%)
Heimdal69 217(+6,7%)
Størst utenfor Trondheim  
Steinkjer109 164(+0,5%)
Minste butikk i Trøndelag  
Frosta10 100(+15,4%)