Vinestor samler seg om salg

Det skjer stadige omorganiseringer i norsk vinbransje. Nå er det Vinestor som omorganiser og fra januar 2019 slår sammen salgsavdelingene for sine seks selskaper.

Vinestor består i dag av importselskapene Vinarius, Vinum, B&R, Plus Vini, Divini og Servco.

Tanken bak sammenslåingen av salgsavdelingene for alle disse er ifølge Vinestor at man ønsker å oppnå følgende:
*Styrket salgsteam
*Færre kontaktpersoner for kundene, høyere effektivitet
*Økt aktivitetsnivå
*Økt bredde i porteføljen

Noen av kundene rundt om i Norge vil etter omorganiseringen få en ny salgsrepresentant å forholde seg til. Men Vinestor vil samtidig så langt det er mulig følge kundenes ønsker om hvem de ønsker som kontaktperson.

For noen kunder vil den ny organiseringen innad i Vinestor bety en betraktelig økning i sortiment og servicenivå. Og det vil bli et større antall smakinger som blir tilbudt den som ønsker det.

Alle salgsrepresentantene i Vinestor er utdannet
vinkelnere og har bred erfaring fra restaurantbransjen.

Team Vinestor vil bestå av:
Kerstin Ketterer- salgssjef. Oslo, Akershus, Buskerud, Svalbard
Daniel Johansson- Fine Wine Manager, Oslo og Akershus
Ivan Zednik- Oslo, Buskerud, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Sogn og Fjordane
Ole Martin Brodwall- Oslo, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold
Ellen Arnoldsson- Oslo, Finnmark, Nordland, Troms, Trøndelag
Thomas Paulsen- Oslo, Hedmark, Rogaland, Telemark

Vinestor AS er eid av Katalysator AS, som igjen eies av Møller-familiens selskap Aars AS. Familien er også på eiersiden i Møller Gruppen, Norges største bilimportør.