Kontrast ut av museumskafeer

Kontrast Catering skal ikke lenger stå for restaurant- og kafedriften av Tavern og Borgstua på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Cafe Victoria på Ringe.

Det er Adresseavisen som melder dette. Kontrast Catering, med Anderas Espenes, Thomas Borgan og Leif Erik Karlsen tok over serveringsdriften ved de to museene for halvannet år siden. Begge parter bekrefter ovenfor Adressa at det har vært diskusjoner rundt videre drift.

-Vi hadde gjennom fjoråret en del møter med Kontrast Catering, og ble enige om at vi avslutter samarbeidet. Jeg vil ikke kommentere hvorfor, utover det at partene ikke er enige om hvordan samarbeidet videreføres, sier Suzette Paasche, administrerende direktør ved MiST (Museene i Sør-Trøndelag). Hun vil si hvem som tok initiativet til at samarbeidet er over.

Andreas Espnes, styreleder i Kontrast Catering AS, bekrefter at det har vært diskusjoner mellom partene det siste året. Men han vil ikke kalle det uenighet.

-Det er ikke uenighet i den forstand. Men det er to parter som skal samarbeide, og være enige om veien videre. Det har vært diskusjoner mellom oss, men det er en felles forståelse for at vi er der er vi er nå. Hva disse diskusjonene gikk ut på, blir mellom oss, sier Espnes.